jueves, 31 de enero de 2013

WELCOME TO THE ENGLISH BLOG!

Hello everybody and welcome to the English blog for students of Sant Josep de Calassanç school.
Here you will find all kind of expositions, activities and material of our students.
ENJOY IT!


Benvolguts al blog d'anglès dels alumnes de l'escola Sant Josep de Calassanç. Aquí trobareu tota la informació, exposicions, activitats, tasques i material dels nostres alumnes en l'àrea d'anglès!
GAUDIU-HO!